skip to Main Content
GDPR

GDPR – Kamerás megfigyelés – Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos EDPB állásfoglalás

2019. július 12-én tette közzé Európai Adatvédelmi Testület a kamerás megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos adatkezelésekről szóló iránymutatását, melyben sok kérdéses dolgok kapcsán foglalt állást. Blogposztunk célja az iránymutatás szerintünk legfontosabb rendelkezéseinek összefoglalása, bemutatása. Abban a kérdésben, hogy mely kamerák esetében alkalmazandóak a GDPR rendelkezései a Testület egyértelműen kimondja, hogy az álkamerákra, a gépkocsikban lévő parkolást segítő kamerákra (amennyiben azok nem képesek pl.…

Tovább olvasom

GDPR – EDPB (29-es Munkacsoport) állásfoglalás a 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap használatával kapcsolatban

BEVEZETÉS 2019. április 12. napján jelent meg a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában meghatározott szerződéses jogalapon az online szolgáltatások nyújtásával összefüggésben megvalósuló adatkezelésekre vonatkozó iránymutatás tervezete. A tervezettel kapcsolatos észrevételeit 2019. május 24. napjáig bárki megteheti a Bizottság által meghatározott módon. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése határozza meg azon jogalapokat, melyek alapján jogszerű lehet az érintettek személyes adatainak…

Tovább olvasom

GDPR és a Facebook Custom Audience

A bajor adatvédelmi hatóság (DPA) nemrég kimondta, hogy a Facebook Custom Audience (CA) használata előzetes, kifejezett érintetti hozzájárulás hiányában jogellenes. A FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A Custom Audience lehetőséget ad a hirdetőknek arra, hogy könnyen elérhessék azokat az érintetteket, akikkel korábban valamilyen formában (korábbi vásárlás, feliratkozás hírlevélre, részvétel nyereményjátékon, stb.) már kapcsolatba kerültek. A gyakorlatban ez…

Tovább olvasom

GDPR – NAIH határozat: Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása politikai párt adatkezelő által

2019. márciusában több, már a GDPR alkalmazását követően született bírságoló határozat került fel a NAIH honlapjára, melyek lényegét több részes, rövid blogbejegyzésekben foglalja össze Dr. Barna Csenge kolleginánk. TÉNYÁLLÁS Közérdekű bejelentés alapján indított hatósági ellenőrzést a Demokratikus Koalíciónál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, annak vizsgálata érdekében, hogy a szervezet maradéktalanul eleget tett-e az adatvédelmi incidensek esetében előírt kötelezettségeknek. A…

Tovább olvasom

GDPR – NAIH határozat: A pontosság elvének és az érintetti jogok gyakorlásának elősegítésére vonatkozó kötelezettség megszegése

2019. februárjában több, már a GDPR alkalmazását követően született bírságoló határozat került fel a NAIH honlapjára, melyek lényegét több részes, rövid blogbejegyzésekben foglalja össze Dr. Barna Csenge kolleginánk. A vizsgált ügyben a kérelmező az általa használt telefonszámra szöveges üzenetben értesítést kapott hitelkártya tartozással kapcsolatosan, annak ellenére, hogy nem volt ügyfele az üzenetet küldő banknak. A kérelmező erre tekintettel telefonon keresztül…

Tovább olvasom

GDPR – NAIH határozat: érintetti joggyakorlás teljesítése során megvalósuló jogsértés

2019. februárjában több, már a GDPR alkalmazását követően született bírságoló határozat került fel a NAIH honlapjára, melyek lényegét több részes, rövid blogbejegyzésekben foglalja össze Dr. Barna Csenge kolleginánk. Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelem elbírálásával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az eljárásra okot adó ügyben a kérelmező az adatkezelőnek címzett elektronikus levélben vitatta az adatkezelő…

Tovább olvasom

GDPR – A módosított Infotv. szövege

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - vagy hétköznapi nevén az Infotv. - GDPR folytán szükséges módosításának teljes szövegét az alábbiakban olvashatja. A szövegben pirossal kerültek megjelölésre azok a részek, melyeket az Infotv. 2. § (2) belezdése alapján a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén alkalmazni szükséges. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési…

Tovább olvasom

GDPR – NAIH: Kamerás megfigyelés

Gondolom már mindenki roppant izgatott, már csak néhány napot kell aludni az "apokalipszis" bekövetkezésééig. Ebben a pattanásig feszült helyzetben azt tanácsolom mindenkinek, hogy lazítson, nem fog összeomlani a világ 25-én. Az ellazuláshoz szükséges eszközöket ma én hozom, méghozzá egy NAIH jelentést, melyen keresztül szemléltetni fogom a kedves olvasóknak, hogy nem kell összecsinálniuk magukat.   Alább olvasható egy jelentés jogszerűtlen kamerázás…

Tovább olvasom

GDPR – Adatvédelmi tisztviselő: kinevezés kötelező esetei (1. rész)

A következő néhány blogposztban megpróbálom összeszedni az adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatával, alkalmazásával, jogkörével, felelősségével, valamint elsősorban azzal kapcsolatos információkat, hogy az adatkezelőknek milyen esetekben kell kinevezniük DPO-t. A blogposztok elkészítéséhez a GDPR-t, a 29-es Munkacsoport adatvédelmi tisztviselőkről szóló iránymutatását, valamint a NAIH adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatos állásfoglalásait (vagy minek nevezzem), és alkalom szerűen az angol adatvédelmi hatóság, az ICO ajánlásait fogom…

Tovább olvasom
Back To Top